otizm
otizm

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?
Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya
çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da
işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır.
Bu kitapçıkta otizm spektrum bozukluğu için kullanım kolaylığı nedeniyle zaman
zaman otizm terimi kullanılmıştır.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Nedeni Nedir?
Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte
genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin
sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol
açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel
faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.
Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir
ilişkisi yoktur; bu nedenle otizme spektrum bozukluğu her çeşit toplumda, farklı
coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.
Otizm spektrum bozukluğu, günümüzde zihinsel yetersizlikten sonra en sık
rastlanan nörogelişimsel yetersizliktir. Dünyada otizm spektrum bozukluğunun
görülme sıklığı 68’de birdir. Dolayısıyla, ülkemizde de her 68 çocuktan birinin
otizmden etkilendiği düşünülmektedir. Ayrıca, otizmin erkek çocuklarındaki
yaygınlığı, kızlardan 5 kat fazladır. Her 54 erkek çocuktan birini ve 252 kız
çocuğundan birini etkilediği kabul edilmektedir.

Çocuğunuzun Hangi Davranışları için Bir
Değerlendirme Gerekli Olabilir?
Eğer çocuğunuz:
• Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa ya da çok kısıtlı göz teması kuruyorsa,
• İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
• Söyleneni işitmiyor gibi davranıyor, yanından uzaklaşınca fark etmiyor, sizi
aramıyorsa,
• İşaret ederek gösterdiğiniz bir şeye bakmıyorsa,
• Sizin yüz ifadelerinize kısıtlı tepki veriyor, siz gülünce geri gülmüyorsa,
• Taklit etmiyorsa ya da çok sınırlı taklit becerisi var ise,
• Hayali oyun oynamakta zorluk çekiyorsa,
• Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
• Parmağıyla işaret ederek istediği şeyi göstermiyorsa,
• Oyuncaklarla amacına uygun oynamayı bilmiyorsa,
• Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa ve katılmıyorsa,
• Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa ya da garip biçimde konuşuyorsa,
• Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
• Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
• Hep kendi bildiğince davranıyorsa,
• Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
• Günlük yaşamındaki düzen ve rutin değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa bir
hastaneye başvurmanız ve çocuğunuzun otizm spektrum bozukluğu açısından
değerlendirilmesini istemeniz gerekebilir.

Bununla ilgili video Yotube Kanalımızdan izleyebilirsiniz…

 

Kaynak : www.tohumotizm.org.tr

İlginizi Çekebilir

Renkleri ve Sayıları Öğreten Eğitici Oyuncak

Bir Cevap Yazın